قراردادها و اطلاعات پروژه های جزیره کیش به روز رسانی می شود

اجرای طرح بازدید از پروژه های سرمایه گذاری جزیره کیش با هدف به روز رسانی اطلاعات در دستور کار مدیریت سرمایه گذاری معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی  و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین همتی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در  خصوص انجام بررسی ها و برنامه ریزی های لازم در یک زمان بندی مشخص، گفت: بازدید از کلیه پروژه های سرمایه گذاری جزیره کیش در راستای انجام یکی از مسئولیت های محوری مدیریت سرمایه گذاری مبنی بر نظارت بر ایفای تعهدات قراردادی بین سازمان و سرمایه گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

همتی افزود: در این طرح با انجام بازدیدها، ضمن بررسی مسائل و مشکلات سرمایه گذاران و شناسایی راه حل های لازم منطبق با مقررات قانونی و قراردادی در جهت تسریع و یا فعال نمودن پروژه ها و یا استفاده از ضمانت های اجرای قرارداد اقدام می شود.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در گام نخست این طرح، با حضور معاونت های گردشگری، اقتصادی و سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مرتبط، پروژه هایی با کاربری هتل مورد بازدید قرار می گیرد.

لازم به ذکر است در این بازدیدها سرمایه گذاران پروژه ها گزارشی در خصوص وضعیت پروژه و مسائل و مشکلات خود ارائه می کنند که تمام موارد مطرح شده توسط مدیریت سرمایه گذاری معاونت اقتصادی بررسی و سپس از سوی مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.