فرودگاه کیش به عنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور

بر اساس "نمودار سهم پروازهای فرودگاه های کشور" در نشست و برخاست پروازها، فرودگاه کیش به عنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور ثبت شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش با بیان این که از بیست و پنجم اسفند 1400 تا پانزدهم فروردین امسال بیش از 2 هزار و پنجاه پرواز در فرودگاه بین المللی کیش انجام شده است، گفت: با توجه به این که مجموع پروازها نسبت به سال گذشته 5درصد کاهش داشته است؛ اما با جابه‌جایی 257 هزار و 457 نفر مسافر در سفرهای نوروزی شاهد رشد 25 درصدی بودیم.
محمدی با اشاره به این که در دو سال گذشته پس از محدودیت های ناشی از بیماری کرونا سفرهای هوایی به مقصد جزیره کیش افزایش یافته است، اظهار داشت: فرودگاه بین المللی کیش در طول سفرهای نوروزی، با کسب سهم 10.57 درصدی؛  از "نمودار سهم پروازهای فرودگاه های کشور" در نشست و برخاست پروازها، به عنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور ثبت شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: فرودگاه‌های مهرآباد، مشهد، کیش به ترتیب در میان فرودگاه‌های کشور؛ رتبه‌های نخست نشست و برخاست پروازها و جابجایی مسافر را در ایام نوروز 1401 کسب کردند.
محمدی  با بیان این که در چهار فرودگاه پر تردد "مهرآباد، مشهد، کیش و شیراز"  بیش از 10 هزار پرواز در ایام نوروز انجام شده است، افزود:  با توجه به نمودار سهم فرودگاه های کشور در نشست و برخاست پروازها بیش از یک پنجم پروازها و جابجایی مسافر در فرودگاه  بین المللی کیش به ثبت رسیده است.