طرح های عمرانی و سرمایه گذاری کیش مورد ارزیابی مثبت قرار گرفت

رئیس سازمان حراست کل کشور در آئین اهداء لوح تقدیر دکترفرامرز صحرایی به عنوان مدیر حراست برتر کشور، با حضور در افتتاح برخی از طرح های عمرانی، عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش را در بسیاری از طرح های مذکور مثبت و اثر گذار ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در سفر دو روزه سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به جزیره کیش جهت بازدید از پروژه های در دست اقدام و رونمایی از طرح های مختلف این منطقه، سید حسین حجتی رئیس سازمان حراست کل کشور نیز حضور داشتند.

حجتی عملکرد سازمان را در بسیاری از حوزه های عمرانی و سرمایه گذاری در جزیره کیش مثبت ارزیابی کرد و برحمایت از بستر های سرمایه گذاری تاکید نمود. دکتر حجتی ایجاد شرایط و محیط امن اقتصادی برای آن دسته از سرمایه گذارانی که به صورت خالصانه در جهت عمران و آبادانی جزیره کیش قدم‌ بر می دارند را ضروری دانسته و تصریح نمود پیشبرد به موقع طرح های عمرانی در کنار بازگشت سرمایه گذاران را از اولویت های سازمان حراست کل کشور عنوان کرد.

لازم به ذکر است بازدید از روند تکمیل طرح های در دست اقدام، رونمایی و کلنگ زنی برخی از پروژه ها هدف از سفر دو روزه سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و رئیس سازمان حراست کل کشور به جزیره کیش بود.