یادداشت روز،

صنعت و اقتصاد فرهنگ در كيش

معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در سفر به کیش و بازدید از موسسه فرهنگی هنری الست کیش در یادداشت کوتاهی، اقدامات انجام شده در این موسسه را الگوی مناسب جهت گسترش در سایر مناطق عنوان کرد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در یادداشت محمدرضا رستمي با عنوان صنعت و "اقتصاد فرهنگ" در كيش آمده است:

در راستاي توسعه اقتصاد خلاق و فرهنگ در مناطق آزاد الگو و تجربه " مرکز فرهنگي و هنري الست" در كيش، كه در بازديد اخير با آن آشنا شدم، قابليت تكثير در ساير مناطق را دارد.

اين مركز كه ٣ سال است توسط بخش خصوصي در يك مجتمع ٦ طبقه تاسيس شده است خدمات فرهنگي و هنري مختلفي را به ساكنان كيش، گردشگران، و واحدهاي اقتصادي و تجاري و صنعتي ارايه مي نمايد.

همچنين آثار فرهنگي در قالب كتاب و سي دي صوتي و نمايشي از جاذبه هاي هويتي و انحصاري هر منطقه آزاد در بخش نشر اين مركز توليد شده است كه در جهت معرفي مناطق به گروههاي سني كودك و نوجوان بسيار جذاب بود.

هر چند در اين صنعت امكان ايجاد مراكزي با خدمات و محصولات متنوع و خلاقانه وجود دارد و مزيت هاي هويتي و فرهنگي هر منطقه مي تواند عنصر اصلي توليد و خدمات چنين مراكزي باشند، با اين حال آغاز چنين راهي در كيش يك الگوي اوليه بالفعل و ارزشمند است.

با اميد به جلب توجه بيشتر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، به توسعه صنعت و اقتصاد فرهنگ و خلاق، كه نقش موثري در ايجاد اشتغال، رونق توليد و صادرات غيرنفتي دارد.