شمار گردشگران كيش 6 رقمي شد

شمار گردشگران نوروزي كيش در چهارمين روز فروردين از مرز100هزار نفر گذشت

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، از 25 اسفند و شروع سفرهاي نوروزي تا پايان روز چهارم فرورين 108 هزار و 494 گردشگر از مسيرهاي هوايي و دريايي به جزيره كيش سفر كردند كه نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 7 درصد رشد داشته است.

شمار مسافران داخلي مسير هوايي كيش نيز از 25 اسفند تا 4 فروردين به 60 هزار و 421 گردشگر رسيد كه در مقايسه با سال قبل بيش از17 درصد رشد داشته است. تعداد 691 مسافر خارجي نيز در اين مدت به جزيره كيش سفر كردند.

پروازهاي ورودي فرودگاه بين المللي كيش نيز در اين نه روز نسبت به مدت مشابه پارسال 14 درصد رشد داشته است. در اين مدت 465 پرواز داخلي و خارجي مسافران را از استان هاي مختلف كشور و همچنين كشورهاي حاشيه خليج فارس به جزيره كيش انتقال داده اند.

از ابتداي سفرهاي نوروزي تا چهارم فروردين نيز 47 هزار و 382 نفر از هموطنان با خودروي شخصي خود و از طريق بنادر چارك، لنگه و آفتاب به جزيره كيش سفر كرده اند كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 3 درصد رشد داشته است.

در اين مدت آمار ورود خودروهاي گردشگران به كيش از مسير دريايي نسبت به مدت مشابه پارسال بيش از2 و نيم درصد رشد داشته است.

بر اساس اين گزارش از 25 اسفند تا 4 فروردين 26 لنديگ كرافت با 242 سفر دريايي و 10شناور مسافري با 75 سفر، علاوه بر گردشگران مسير دريايي، 9 هزار و 652 خودرو را به جزيره كيش انتقال داده اند. همچنين در اين مدت دو هزار و 628 خودرو در مسير بازگشت از جزيره كيش به بنادر چارك و آفتاب منتقل شده اند.