سند اعطای حق‌ رأی هیأت های کیش در مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد

با پیگیری های سازمان منطقه آزاد کیش و به دنبال موافقت وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه اعطا کننده حق رأی هیأت های ورزشی در مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی توسط وزیر ورزش و جوانان ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با ابلاغ آیین نامه نحوه فعالیت هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی توسط وزیر ورزش و جوانان، حق رأی تمامی هیأت های ورزشی کیش در مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی تثبیت شد و کیش اولین منطقه آزادی است که حق رأی آن با حق رأی استان ها برابری می کند.

از مهمترین مزایای این اقدام، ایفای نقش اثرگذارتر  هیأت های ورزشی کیش در تصمیم گیری های کلان رشته های ورزشی است که می تواند به توجه بیشتر روسای فدراسیون های ورزشی به کیش و بهره گیری هر چه بیشتر آنها در فرایند توسعه ورزش کشور منجر شود.

شایان ذکر است با تصویب شیوه نامه شورای ورزش کیش هم‌ فرایند انتخاب روسای هیأت های ورزشی کیش سازمان یافته و مدیرعامل سازمان اختیار عزل و نصب هیأت های ورزشی را به شورای ورزش کیش تفویض نمود که با توجه‌ به حضور نمایندگان منتخب هیأت های ورزشی در شورای ورزش، اولین گام ها برای ساماندهی فرایند انتخاب و فعالیت هیأت های ورزشی کیش برداشته شده که این امر، از روندی منطقی و عقلانی برای توسعه ورزش کیش خبر می دهد.