سفربیش از132 هزار گردشگر از نقاط مختلف کشور به کیش

ميزان ورود گردشگران در 10 روز نخست جشنواره نوروزي به جزيره كيش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، گردشگران نوروزي كيش در بازه زماني 25 اسفند تا 6 فروردين، با افزايش 10 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 1392 به 132 هزارو128  گردشگر رسيده است.

همچنين تعداد پروازهاي جزيره كيش نيز در اين مدت نسبت به سال گذشته با 11 درصد افزايش به 501 پرواز رسيده است.

ميزان خودروهاي ورودي به جزيره كيش در همين بازه زماني 12 هزار و930 خودرو است که درمقایسه با سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.