ساخت زمین فوتبال ساحلی و چمن مصنوعی بزرگ در مجموعه ورزشی میرمهنا

امیری خراسانی از اجرای دو طرح ورزشی در منطقه میرمهنا با هدف توزیع عادلانه فضاهای ورزشی و افزایش رفاه بومیان و ساکنان کیش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد تقی امیری خراسانی گفت: در راستای توزیع عادلانه و متوازن فضاهای ورزشی جزیره کیش، موسسه ورزش و تفریحات سالم دو پیشنهاد به معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان ارائه کرد که هر دو به تصویب رسید.

وی افزود: اولین پیشنهاد ساخت زمین فوتبال ساحلی در منطقه میرمهنا بود تا بومیان و دیگر ساکنان این منطقه بتوانند با دسترسی راحت از این امکانات استفاده کنند. این زمین در قسمت شمالی مجموعه ورزشی میرمهنا ساخته خواهد شد.

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش بابیان اینکه این طرح پس از تصویب معاونت عمرانی به شرکت عمران، آب و خدمات ارسال شده است افزود: این طرح درحال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار است و امیدواریم در اواخر آذر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

خراسانی در خصوص دومین پیشنهاد موسسه ورزش و تفریحات سالم گفت: ساخت سه زمین چمن مصنوعی گل هندبالی در مجموعه ورزشی میرمهنا پیشنهاد و مقرر شد این زمین ها در کنار هم جانمایی شوند تا درصورت نیاز قابلیت اتصال به یکدیگر و تبدیل به یک زمین بزرگ فوتبالی را هم داشته باشند.

وی افزود: با این طرح بومیان و ساکنان منطقه می توانند در مقاطع زمانی مختلف و برحسب نیاز از دو کاربری این مجموعه برای هندبال و فوتبال استفاده کنند.

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش در پایان از همکاری معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان و همچنین شرکت عمران، آب و خدمات در توسعه و ایجاد امکانات ورزشی کیش تقدیرکرد.