رشد 14 درصدی ورود مسافران از مسیر هوایی به کیش

آمار ورود گردشگران از مسیر هوایی به کیش به 92 هزار و 95 نفر رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، از 26 اسفند تا پایان 7 فروردین آمار گردشگران مسیر هوایی کیش با افزایش 11 هزار و 905 نفر به 92 هزار و 95 نفر رسید که نسبت به سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.

سال گذشته در این ایام آمار ورود گردشگران از مسیر هوایی 80 هزار و 190 نفر بود.

همچنین در بخش پروازها نیز امسال با انجام 666 پرواز نسبت به آمار 619 پرواز سال گذشته با افزایش 47 پرواز 7 درصد رشد داشته ایم.

گفتنی است تا کنون در مجموع از دو مسیر هوایی و دریایی 162 هزار و 64 نفر وارد جزیره کیش شده اند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با 6 هزار و 788 نفر افزایش،  رشد 4 درصدی داشته است.

شایان ذکر است از آمار مجموع مسافران ورودی، از 26 اسفند تا 7 فروردین  69 هزار و 38 نفر از مسیر دریایی وارد کیش شده اند.