رشد تعداد مسافران و پروازها در فرودگاه کیش در سه ماهه گذشته

مدیرکل فرودگاه کیش از رشد چشمگیر آمارهای مسافری و پروازها در سه ماه گذشته نسبت به سال قبل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به گفته محمدی فرودگاه بین المللی کیش در آذر ماه سال جاری شاهد افزایش پرواز و مسافر بوده است.

وی افزود: بر اساس این گزارش تعداد مسافر و پرواز در آذر ماه سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه در سال 1394 با 19 درصد رشد در بخش پروازهای داخلی و 31 در صد رشد در بخش مسافران داخلی همراه بوده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش گفت: همچنین این فرودگاه در سه ماهه فصل پاییز امسال افزایش خوبی در بخش های پروازی و مسافری داشته است.

به گفته محمدی امار پرواز در سه ماهه پاییز سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 9 در صد رشد در بخش پروازهای داخلی داشته است.

وی افزود: همچنین در بخش مسافر داخلی نیز فرودگاه کیش در سه ماهه پاییز امسال در مقایسه با همین مدت در سال گذشته رشد  24 در صد را تجربه کرده است.