راه اندازی پروازهای پاکستان و عراق توسط شرکت هواپیمایی کیش

پروازهاي جدید شرکت هواپیمایی کیش در مسیرهای نجف، اسلام آباد، مولتان، کراچی و لاهور راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به افزایش تقاضای مسافران  برای راه اندازی پرواز بین كشورهاي عراق و پاكستان با شهرهای تهران و مشهد مقدس، شرکت هواپیمایی كیش اقدام به بر قراري پرواز های جدید  کرده است.

 بر این اساس خط پروازی فرودگاه امام خمینی(ره) - نجف- فرودگاه امام خمینی (ره) با روزانه 3 پرواز از تاریخ 23 آبان تا 5 آذر، خط پروازی  مشهد- نجف - مشهد روزانه یک پرواز از 22 آبان، خط پروازی  مشهد- اسلام آباد - مشهد روزانه یک پرواز از 6 آذر، خط پروازی  مشهد- مولتان - مشهد روزانه یک پرواز از 6 آذر، خط پروازی مشهد – کراچی -  مشهد  روزانه یک پرواز از 6 آذر و خط پروازی  مشهد - لاهور- مشهد روزانه یک پرواز از 6 آذر بر قرار است .