ديدارمديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با رييس سازمان ملي استاندارد

درحاشيه برگزاري دومين گردهمايي آموزشي مديران استاندارد كشور دكتر مونسان با مهندس پيروز بخت ديدار كردند.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان صبح شنبه 2 اسفند درحاشيه برگزاري  دومين گردهمايي آموزشي مديران استاندارد كشور در جزيره كيش با مهندس پيروزبخت رييس سازمان ملي استاندارد ديدار وگفت وگو كرد.

دراين نشست مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش ضمن تشريح امكانات بندرگاه كيش از توسعه فعاليت ها درحوزه هاي حمل ونقل وورود وخروج كالا با ساخت اسكله 35 هزار تني خبرداد وافزود: پس از لايروبي اسكله 12 هزار تني ورسيدن آبخور اين اسكله به منهاي 10، با هدف پهلوگيري كشتي هاي اقيانوس پيما مراحل نخست ساخت اسكله 35 هزار تني آغاز شده است .

رييس سازمان ملي استاندارد نيزدراين نشست با اشاره به ظرفيت هاي خوب جزيره كيش گفت : مزيت هاي خوب  اين جزيره مانند امكانات بندري ، سرعت بالاي انجام امور اداري و وجود انبارهاي كانتينري باعث ترغيب فعالان اقتصادي مي شود تا فعاليت هاي تجاري خود را از مسيربندرگاه كيش انجام دهند.