دومین اطلاعیه دریافت مجوز فعالان حمل آب شرب تانکری در کیش

تمام فعالان و متقاضیان حقیقی و حقوقی حمل و توزیع آب شرب تانکری باید تا 23 اردیبهشت امسال، نسبت به دریافت پروانه بهره برداری خود اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای ساماندهی حمل و توزیع آب شرب تانکری در جزیره کیش، تمام فعالان و متقاضیان حقیقی و حقوقی در این زمینه باید تا 23 اردیبهشت امسال، نسبت به دریافت پروانه بهره برداری از معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اقدام کنند.

لازم به ذکر است، معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش در اخطاری به منظور رعایت استانداردهای مربوطه و بهداشت عمومی جامعه پس از انقضای مهلت یاد شده از ادامه فعالیت شرکت ها و اشخاص حقیقی فاقد پروانه بهره برداری جلوگیری خواهد شد.