دوشنبه های تسهیل گری در ایستگاه سوم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای سومین هفته نیز پای صحبت های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره نشست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سومین هفته از دیدارهای چهره به چهره رحیم سرهنگی با فعالان حوزه اقتصادی تحت عنوان"دوشنبه های تسهیل گری" ، در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتباط مستقیم با سرمایه گذاران به منظور رسیدگی به مسائل و مطالبات آن ها با حضور معاونان و مسوولان مربوطه دوشنبه این هفته نیز برگزار شد.

گفتنی است، دیدارهای هفتگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برنامه ای جدا از سایر نشست ها با سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و ساکنان جزیره است.  

یادآور می شود، سرمایه گذارانی که تمایل به حضور در این دیدار هفتگی دارند برای تعیین وقت قبلی می توانند روزهای شنبه و یکشنبه با شماره تلفن 09347692999 تماس بگیرند.