دستیابی به صادرات 140 میلیون دلاری، برنامه منطقه آزاد کیش در سالجاری

با برنامه های حمایتی از صنایع های تک و دانش بنیان، رسیدن به 140 میلیون دلار صادرات برای کیش در سالجاری پیش بینی شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، افزایش صادرات به عنوان یکی از شاخصه های توسعه از برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش در سالهای اخیر است .

جزیره کیش در سال گذشته  109 میلیون دلار صادرات داشت که با برنامه ریزیهای انجام شده تلاش می شود این رقم در پایان سالجاری به 140 میلیون دلار افزایش یابد.

حمایت از سرمایه گذاران در بخش های صنعتی و تولیدی از جمله اقداماتی است که انگیزه های تولید را افزایش می دهد در این راستا سازمان منطقه آزاد کیش با قرار دادن مشوق های صادراتی در بودجه سازمان حمایت های خود را افزایش داده است.

از سویی دیگر درکنار تمامی مزیت های قانونی و معافیت های مالیاتی وگمرکی منطقه آزاد کیش پیش بینی شده است با اعطای وام های حمایتی با همکاری بانک ها و رفع مشکلات سرمایه گذاران، آنها را در ادامه مسیر تولید یاری رسانند.

با انجام اقدامات حمایتی 21 واحد تولیدی صنعتی که طی سالهای گذشته غیر فعال بوده و زمینه صادرات محصول این واحد ها نیز وجود داشت فعال شده و علاوه بر افزایش میزان صادرات محصول از جزیره کیش اشتغالزایی برای جوانان این منطقه به همراه داشته اند.

بهره برداری از 11 واحد تولیدی جدید که برخی تاکنون بهره برداری شده و برخی تا پایان سال آغاز به کار می کنند گام دیگری برای رشد صنایع و افزایش تولیدات این منطقه آزاد است که در نتیجه  رشد صادرات را برای جزیره کیش به ارمغان می آورد.

افزایش میزان صادرات جزیره کیش در حالی است که بخش اعظم تولیدات در جزیره کیش به صنایع دارویی و پزشکی اختصاص دارد که در زمره محصولاتی هستند که با وجود بازار خارجی به دلیل نیاز داخل کشور اجازه صادرات به این محصولات داده نمی شود.

از سویی بخشی دیگر از تولیدات جزیره کیش درصنایع و فناوریها، خدمات فنی مهندسی است که از بارزترین این خدمات سرویس دهی به سکوها و چاه های نفتی است که ارزش آفرینی این خدمات صنعتی نیز در آمارهای صادراتی قرار نمیگیرد.    

با این وجود که بخش اعظم تولیدات جزیره کیش در زمینه صنایع دارویی و پزشکی و خدمات فنی مهندسی است و بنا به دلایل ذکر شده اجازه صادرات ندارند یا درآمارها احتساب نمی شوند باز هم جزیره کیش در زمینه صادرات بسیار موفق عمل کرده است.

این در حالیست که ماموریت جزیره کیش گردشگری و تجارت است و شاید بسیاری از افراد از این موضوع که جزیره کیش در زمینه صنعت نیز در جایگاه خوبی قرار دارد مطلع نباشند و جالب توجه آنکه میزان صادرات این منطقه آزاد کشور به پشتوانه فعالیت همین صنایع های تک رقم قابل توجهی است.