خدمات رسانی به مسافران پرواز کیش اصفهان تا جایگزینی پرواز

مسافران پرواز کیش اصفهان تا زمان جایگزینی این پرواز از خدمات پذیرایی و اقامتی استفاده می کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، پرواز شماره 4005 کیش به مقصد اصفهان هواپیمایی زاگرس بدلیل نقص فنی انجام نشد.

این پرواز که بر اساس برنامه زمانبندی باید ساعت 9:30 از فرودگاه کیش پرواز می کرد بدلیل نقص فنی پس از سوار کردن مسافران مجبور به پیاده کردن آنان شد. با اطلاع رسانی در خصوص مشکل بوجود آمده از مسافران این پرواز پذیرایی شد.

هواپیمایی زاگرس پس از دو ساعت و نیم تاخیر حدود ساعت 12 اقدام به سوار کردن مجدد مسافران کرد که باز هم بدلیل مشکل فنی این پرواز انجام نشد و مسافران پیاده شدند.

با تمهیدات اندیشیده شده بر اساس قوانین کشوری مسافران پرواز کیش اصفهان هواپیمایی زاگرس به هتل منتقل شدند تا با اولین پرواز جایگزین جزیره کیش را به مقصد اصفهان ترک کنند.