حمید شمالی خبر داد: حمایت کامل سازمان منطقه آزاد کیش از فدراسیون تازه تأسیس بادبانی

حمید شمالی، فعال و پژوهشگر حوزه ورزش های دریایی و رشته بادبانی و از پیشگامان تاسیس فدراسیون بادبانی و انتقال مقر آن به جنوب کشور و جزیره کیش گفت: با نگاه ویژه و تحول گرایانه حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش، به ویژه شخص مهندس کشاورز موضوع تاسیس فدراسیون بادبانی پس از سال ها پیگیری در نهایت در آبان ماه ۱۴۰۱ محقق شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حمید شمالی در ادامه افزود: در تصمیمی شجاعانه و منطقی محل مقر اصلی این فدراسیون با توجه به نوع فعالیتشان که به دریا وابسته است، پتانسیل و زیرساخت های موجود در جزیره کیش مصوب شد.

عضو بین الملل فدراسیون جهانی سیلینگ افزود: همچنین با توجه ویژه و مستمر مهندس کشاورز در سازمان منطقه آزاد کیش مقرر شد دفتر مرکزی این فدراسیون در کیش ایجاد شود، ضمن بررسی های صورت گرفته و بر اساس نیازمندی های اداری و اجرایی فدراسیون، گزینه هایی بررسی و بازدید حضوری شد و محل اداری بسیار مناسبی در نهایت مدنظر قرار گرفت.

حمید شمالی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به این که این فدراسیون جدید التاسیس ماهیت حقوقی مستقلی از سازمان دارد در اسرع وقت می بایست مکاتبات و اقدامات رسمی لازم را با سازمان انجام دهند تا اقدامات لازم در خصوص تحویل دهی این دفتر اقدام لازم صورت گیرد که سازمان منتظر دریافت این مکاتبات است. 

وی در پایان اظهار داشت: البته این نکته را بایستی مدنظر قرار دهیم که این فدراسیون جدید در شرف تأسیس است و تا ایجاد و مشخص شدن شاکله هیئت رئیسه،  بدنه اجرایی و تجهیز اماکن و تجهیزات اندکی ممکن است کمی کُندی در امورات داشته باشد که صبوری لازم است. به محض استقرار ساختار حاکمیتی و اجرایی و تداوم حمایت های وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و سازمان منطقه آزاد کیش و سایر نهادهای وابسته و بخش خصوصی قطعاً بزودی شاهد شکوفایی بخش ورزشهای بادبانی در تمام خطوط ساحلی کشور خواهیم بود.