مدیر کل راه و شهرسازی ایرانشهر؛

حاشیه نشینان چابهاری اتباع بیگانه نیستند

مدیر کل راه و شهرسازی ایرانشهر گفت: بیشترین حاشیه نشینی در این منطقه مربوط به جنوب استان و شهرستان چابهار است که افراد به دلیل خشکسالی چندساله در این ناحیه و معضل بیکاری از روستاها به شهر مهاجرت کرده اند البته بیشتر حاشیه نشینان این منطقه از اتباع بیگانه نبوده و همه ایرانی هستند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زاهدان.، ایوب کرد بابیان اینکه امسال وضعیت مناطق حاشیه شهر چابهار ساماندهی می شود افزود: در سه سال اخیربالغ بر ۷۰۰هکتار از اراضی تصرفی در استان سیستان و بلوچستان رفع شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای آسفالت راههایجنوبی استان خاطر نشان کرد: در سال ۹۳اقدامات چشمگیری در حوزه آسفالت های حفاظتی در جنوب استان انجامو همچنین ۳۵۰کیلومتر چیپ سیل در آن اجرا شد که برای سال ۹۴ نیزهدفگذاری های خوبی انجام گرفته است.

چابهار