باتوجه به برگزاری مسابقه طراحی میدان ملل و جمع آوری طرح‌ها و نمایش آن در مرکز همایش‌های بین المللی کیش، از ساکنان و گردشگران کیش دعوت می‌شود از این نمایشگاه 23 تا 25 مهر صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصر ها از ساعت 17 تا 21 بازدید به عمل آورده و نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه طراحی‌های انجام شده در قالب فرم‌های مربوطه  به کارشناسان حاضر در محل ارائه نمایند.


روابط عمومی و امور بین‌الملل