جزيره كيش ميزبان همايش بزرگ پياده روي خانوادگي است

همايش بزرگ پياده روي خانوادگي 19 دي درجزيره كيش برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، همايش بزرگ پياده روي خانوادگي همزمان با ولادت پيامبر اكرم (ص) جمعه 19 دي  ساعت 7  از ميدان خليج فارس ، شركت سرمايه گذاري وتوسعه كيش آغاز مي شودوشركت كنندگان اين مسير را تا اسكله تفريحي پياده روي مي كنند.

درپايان همايش بزرگ پياده روي خانوادگي به قيد قرعه به شركت كنندگان يك دستگاه خودرو،كمك هزينه سفربه عتبات عاليات ومشهد مقدس، ده ها دستگاه دوچرخه ، جوايزارزنده و كارت رايگان استفاده از اماكن ورزشي اهدا مي شود.

كارت قرعه كشي اين همايش توسط مدارس كيش به دانش آموزان داده مي شود.

ديگر علاقمندان نيز مي توانند با مراجعه به معاونت ورزش وآموزش شركت سرمايه گذاري وتوسعه كيش ودرصورت اشتغال درادارات ونهادها ، سازمان منطقه آزاد كيش وشركت ها ي تابعه با مراجعه به روابط عمومي اداره مطبوعه خود كارت قرعه كشي دريافت كنند.

اين همايش همزمان به صورت زنده ومستقيم از شبكه سه ، برنامه صبح ونشاط پخش مي شود.