حضور دوچرخه سواران در بيمارستان كيش

جزيره كيش اولين مقصد دوچرخه سواران قشمي حامي كودكان سرطاني

تيم دوچرخه سواري منطقه آزاد قشم متشكل از 15 دوچرخه سوار با هدف كمك به كودكان سرطاني وارد جزيره كيش شده و در بيمارستان كيش حضور پيدا كردند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، اين تيم دوچرخه سواري كه قصد دارد به منظور تبليغ و جلب حمايت و كمك براي درمان كودكان سرطاني به تمامي مناطق آزاد كشور سفر كند، براي نخستين سفر خود از جزيره قشم تا جزيره كيش را ركاب زدند.  

اعضاي اين تيم دوچرخه سواري كه بين 15 تا 53 سال سن دارند، با حضور نمادين در بيمارستان كيش خواستار حمايت و كمك تمام آحاد مردم در درمان كودكان مبتلا به بيماري سرطان شدند.

تيم دوچرخه سواري منطقه آزاد قشم كه با هزينه اعضاي خود سفر به مناطق آزاد كشور را برنامه ريزي كرده است قرار است در طي سفرهاي خود با حضوردر بازارها و مراكز گردشگري و برنامه هاي فرهنگي و هنري حمايت خود را از كودكان سرطاني اعلام كنند.

اين تيم دوچرخه سواري پس از كيش منطقه آزاد انزلي را به عنوان مقصد بعدي سفرهاي خود انتخاب كرده است.