به دنبال بارندگي شديد انجام شد

جابجايي كمپ هاي چادري اسكان گردشگران نوروزي در جزيره كيش

به دنبال تشديد بارندگي در جزيره كيش در شامگاه يكشنبه دوم فروردین گردشگران نوروزي مستقر در كمپ چادري اسكان به كمپ چادري بحران منتقل شدند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، به منظور رفاه حال گردشگران و با توجه به گزارش هاي سازمان هواشناسي مبني بر تشديد بارندگي در ساعات پاياني روز يكشنبه دوم فروردين، قبل از افزايش بارندگي جابجايي گردشگران از كمپ اسكان در مجاروت مصلاي كيش در دستور كار قرار گرفت و بيش از 340 چادر اجاره اي و شخصي به كمپ بحران منتقل شدند.

از صبح روزدوشنبه سوم فروردين با توجه به گزارش هاي سازمان هواشناسي گردشگران مجدد به كمپ اسكان  در مجاورت مصلاي كيش بازگشته اند.

گفتنی است با تمهیدات پیش بینی شده وبرنامه ریزیهای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کیش درخصوص اسکان واقامت گردشگران درجزیره ٫ علاوه برکمپ های روباز٫ دو کمپ مسقف برای انتقال گردشگران درهنگام بارندگی درنظر گرفته شده است .