تقدير يك گردشگر از دكترمونسان براي نجات جان فرزندش

سليمي يكي از گردشگران جزيره كيش از همدردي و همراهي دكتر مونسان و مجموعه مديريتي سازمان و بيمارستان كيش درنجات جان فرزند بيمارش قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، پدر مسعود سليمي جوان 20ساله مشهدي كه در سفر به كيش به طور ناگهاني و بدون سابقه قبلي بامشكل حاد ريوي روبرو شده وجانش به خطرافتاده بود با حضور در دفتركار مدير عامل سازمان منطقه آزادكيش از همدردي و همراهي دكتر مونسان و معاون گردشگري و مجموعه مديريتي سازمان و بيمارستان كيش درنجات جان فرزندش قدرداني كرد.

اين پدر 50 ساله با تاكيد بر اينكه هرگونه تاخير در ارائه خدمات درماني منجر به مرگ فرزندش مي شد ضمن ابراز تشكر از حس همدردي و مسئوليت پذيري مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نسبت به گردشگران گفت : انجام هماهنگي براي برقراري يك پرواز فوق العاده جهت انتقال فرزندم آنهم در نيمه شب كه ساعت كاري فرودگاه هاي كيش و تهران به پايان رسيده بسيار دشوار بود اما به دليل پيگيري هاي مستمر مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش و تماس هاي مكرر با سازمان هواپيمايي كشوري براي كسب مجوز يك پرواز فوق العاده و همكاري مسئولان فرودگاه ها با دكتر مونسان در نهايت اين امر ميسر شد وفرزندم به موقع به بيمارستان تهران انتقال يافت.

سليمي با بيان اينكه نجات جان فرزندم در كيش معجزه اي بود كه تا زنده ام فراموش نمي كنم و قدردان زحمات همه دست اندركاران هستم افزود: باوركردني نبود كه دكتر مونسان ، معاونت گردشگري و مسئولاني كه من را در گذر از اين بحران ياري كردند تمام شب براي فراهم كردن مقدمات اين پرواز بيدار مانده وبا سعه صدر و حس همدردي تا رسيدن فرزندم به بيمارستان ما را همراهي كردند .

وي افزود : نذر كرده ام كه پس از بهبودي كامل فرزندم به نجف اشرف وكربلا مشرف شده و از جانب تمام كسانيكه در اين بحران سخت ياريم كردند نايب زياره بوده واز خداوند براي يكايك آنها سلامتي و سعات مسئلت خواهم كرد.

دكترمونسان نيز با ابرازخرسندي از اينكه تلاش ها براي نجات جان اين جوان ثمر بخش بوده است گفت : اين امررا مديون لطف خداوندهستيم و ما تنها وسيله جاري شدن اين خبر بوديم.

مسعود سليمي جوان 20ساله مشهدي در روز سي ام اردیبهشتبه علت مننژيت و خونريزي شديد ريوي به بيمارستان كيش مراجعه كرده و بعلت شدت خونريزي به كما رفت. به گفته پدر وي كادر بيمارستان كيش با بهره گيري از پزشكان مجرب مقيم و پروازي تمام تلاش خود را براي نجات جان او بكار گرفتند. با توجه به اينكه بيمار براي ادامه مداوا و استفاده از تجهيزات پيشرفته تر نيازمند انتقال به تهران بود ، مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش باهمدردي وتوجه فراوان خواستار انتقال اين بيمار در كوتاه ترين زمان ممكن شدند و با وجود اينكه برنامه ريزي و هماهنگ كردن تمامي بخش هاي مرتبط در فرودگاه هاي كيش ، تهران و نيروهاي نظامي و انتظامي و حراست جهت برقراري يك پرواز فوق العاده در نيمه شب كار بسيار دشواري بود اما درنهايت با پيگيري هاي دلسوزانه دكتر مونسان و معاونت گردشگري وهمكاري سايرمديران سازمان و مسئولان نظامي و انتظامي با برنامه ريزي سريع وبدون اتلاف وقت ، طي يك پرواز فوق العاده بيمار به تهران انتقال يافت.

مسعود سليمي در حال حاضر بهبود يافته و دوران نقاهت خود را سپري مي كند.