با هدف افزایش همکاریهای تجاری وارتقاء خدمات بانکی ؛

تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش وبانک سرمایه امضا شد

با حضور مدیران عامل سازمان منطقه آزاد کیش وبانک سرمایه٫ تفاهم نامه همکاری فیمابین دوطرف امضا شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ درجلسه ای که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ومعاونان این سازمان با مدیرعامل وهیئتی از مدیران بخش های مختلف بانک سرمایه یکشنبه 24 اسفند در جزیره کیش برگزار شد با هدف اتقاء خدمات بانکی تفاهم نامه همکاری بین دکتر مونسان و خیرالله بیرانوند امضا شد.

دکتر مونسان دراین جلسه ظرفیت های جزیره کیش را فرصت خوبی برای فعالیت های بانک ها برشمرد وگفت : دراین جزیره درحوزه های ساخت وساز٫ صنعتی ٫ تفریحی٫ تجاری و مسکونی پتانسیل های خوبی برای حمایت وسرمایه گذاری وجود دارد و تاکنون چند هیئت از بانک های مختلف برای همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش پیش قدم شده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: جزیره هندورابی یکی از پتانسیل های خوب جزیره کیش است که هم اکنون طرح توسعه آن آغاز شده وبا توجه به حجم بالای سرمایه مورد نیازبرای توسعه این جزیره بانک ها می توانند دربخش مشارکت درپروژه ها ورود کنند.

وی با تاکید برحجم بالای گردش مالی درجزیره کیش گفت: هم دربخش دولتی وشرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش وهم دربخش خصوصی دراین جزیره گردش مالی بالایی وجود دارد که بانک ها نیز می توانند با مشارکت دراجرای پروژه ها ضمن تسریع درامور باعث تقویت بنیه بخش خصوصی ودولتی شوند.

تلاش برای اخذ مجوز بانک مستقل برون مرزی درجزیره کیش٫ الکترونیکی شدن واعتبار یافتن کارت کیشوندی٫ ایجاد باجه های 24 ساعته ارائه خدمات کامل ارزی و ریالی ٫ ارائه خدماتی مانند کارت خانواده٫ کارت خرید نسیه وکارت هدیه ٫ همکاری ومشارکت دراجرای پروژه های بزرگ٫ منطقه وسازمان منطقه آزاد کیش٫ تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری زمین وساختمان و ارائه خدمات نوین بانکی ازجمله مهمترین مفاد این تفاهم نامه بود .

همچنین دراین تفاهم نامه مقررشد پس از مدت دوهفته با تشکیل کمیته مشترک که متشکل از نمایندگان دوطرف است وبا برگزاری کارگروه های تخصصی نسبت به انجام تعهدات به مدت دو سال اقدام شود.