تصفیه خانه های فاضلاب کیش تامین کننده بیشترین آب مصرفی فضای سبز

تصفیه خانه های کیش سال گذشته 3 میلیون و 201 هزار و 589 متر مکعب فاضلاب تصفیه کردند که پساب آن به مصرف فضای سبز کیش رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در سال گذشته در تصفیه خانه مرکزی کیش، 14 هزار و 828 متر مکعب، در تصفیه خانه شمال 2 میلیون و 927 هزار و 605 متر مکعب و در تصفیه خانه میر مهنا  38 هزار و 682 متر مکعب فاضلاب تصفیه شد.

همچنین، در تصفیه خانه مرجان 6 هزار و 233 متر مکعب و در تصفیه خانه جنوب 214 هزار و 241 متر مکعب فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز تصفیه شد.

بنابر این گزارش، ظرفیت اسمی تصفیه خانه مرکزی 3000 متر مکعب، تصفیه خانه میر مهنا 1900 متر مکعب، تصفیه خانه مرجان 600 متر مکعب، تصفیه خانه شمال 10 هزار متر مکعب، تصفیه خانه جنوب 500 متر مکعب است.

نکته حایز اهمیت در خصوص عملکرد تصفیه خانه های کیش بهره برداری از پساب ها برای آبیاری فضای سبز است که با این اقدام به جای استفاده از آب شیرین بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد.

فاضلاب در جزیره از طریق خطوط تحت فشار به طول  63 هزار و 300 متر و همچنین در خطوط انتقال فاضلاب ثقلی 113 هزار و 170 متر و 35 ایستگاه پمپاژ فاضلاب منتقل می شوند.

تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی شمال از سال 93 در شمال غربی جزیره در زمینی به مساحت 10 هکتار و متوسط سطح ارتفاع از دریا 30 متر احداث شد که در فاز اول با یک مدول 40000 نفری با روش SBR  با ظرفیت 10000 متر مکعب آغاز به کار کرد که قابل افزایش تا 40000 متر مکعب در شرایط افزایش ناگهانی فاضلاب در زمان های خاصی چون ایام نوروز است.

لازم به ذکر است این تصفیه خانه به منظور تصفیه فاضلاب مناطق مسکونی و تجاری، ضمن صرفه‌ جویی چندین میلیارد تومانی با اهداف عمده حل مشکلات زیست محیطی جزیره با توجه به مشکلات دفع فاضلاب ناشی از محدودیت ظرفیت تصفیه خانه های موجود، استفاده مجدد از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز، ذخیره طولانی مدت لجن جهت استفاده به عنوان کود برای بهبود خاک و توسعه فضای سبز و عملکرد مناسب در شرایط افزایش ناگهانی فاضلاب در زمان های خاص به بهره برداری رسید.

گفتنی است فاز دوم تصفیه خانه ده هزار مترمکعبی کیش نیز دردست احداث است.