تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش

پنجمین نشست کمیته حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش با سه محوریت تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت های تابعه، شفافیت و دریافت گزارش سالیانه از سازمان حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس کمیته حسابرسی، شفافیت در فرایندهای اداری و دریافت گزارش سالیانه از سازمان حسابرسی را از سیاست های راهبرد مالی این سازمان برشمرد و اظهار داشت: این کمیته بازروی مشورت و نظارت هئیت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش است و باید مدیران عامل شرکت های تابعه با رعایت دقیق قوانین و مقررات به گونه ای برنامه ریزی کنند که این دو اصل در دستور کار آنان باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست بر ضرورت پاسخ گویی به مراجع برون سازمانی و ارائه خدمات اثربخش به مردم و فعالان اقتصادی اشاره داشت و تاکید کرد: تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت های زیر مجموعه و ارائه خدمات با کیفیت با حداقل هزینه به مراجعه کنندگان نشان دهنده اصل مشتری مداری این سازمان است.

وی افزود: همه شرکت ها موظف هستند شناسنامه شرح ارائه خدمات به ارباب رجوع را در معرض دید عموم قرار دهند و مراجعه کنندگان در بدو ورود به شرکت از شرح ارائه خدمات مطلع شوند.