تشدید نظارت بر نرخ میوه و تره بار در کیش

طرح نظارت بر تخلفات گرانفروشی میوه و تره بار، عدم نصب قیمت کالا و واحد های فاقد مجوز فعالیت اقتصادی در جزیره کیش تشدید شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این طرح از سوی اداره نظارت و تنظیم بازار مدیریت بازرگانی سازمان، با هدف کنترل نرخ میوه و تره بار، به صورت بازدیدهای مستمر در حال اجرا است.

در نخستین مرحله از این طرح، 10 واحد صنفی دارای تخلفات گرانفروشی، عدم نصب قیمت کالا، عدم صدور فاکتور و فاقد مجوز فعالیت اقتصادی اخطار و مهلت رفع تخلفات دریافت کردند.

همچنین در بازدید مشترک اداره نظارت و تنظیم بازار مدیریت بازرگانی سازمان و اداره اماکن، به 7 واحد صنفی متخلف پس از گذشت زمان اخطار و عدم رفع تخلفات در مهلت معین، اخطار پلمپ ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش در صورت عدم توجه به اخطارهای صادر شده در این طرح نظارتی، اداره نظارت و تنظیم بازار نسبت به برخورد قانونی با متخلفان و پلمب واحدها اقدام خواهد کرد.

ساکنان و گردشگران می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی، شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی 124 ثبت کنند.