تزريق واكسن كرونا به کادر بهداشت و درمان کیش

کادر بیمارستان و مرکز سلامت کیش به صورت اولویت بندی واکسن کرونا دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نخستین مرحله طرح واکسیناسیون کرونا دهم و یازدهم اسفند برای کادر بهداشت و درمان کیش اجراشد.

در اجرای این طرح اشخاصی که در خط مقدم مبارزه با ویروس در بخش های بستری بیماران تنفسی و عفونی ،فوریت های پزشکی ، کادر ICU ، کارشناسان آزمایشگاه ، افراد شاغل در مراکز 16ساعته و کارشناسان بهداشت محیط ناظر بر دفن اجساد دراولویت بودند.

بر اساس این گزارش تعداد ۵۰ دوز واکسن اسپوتنیک روسی کرونا در اختیار مرکز توسعه سلامت منطقه آزاد کیش قرار گرفت که از این تعداد ۲۵ دوز به نیروهای مد نظر این مرکز و همچنین کارکنان آرامستان و ۲۵دوز به کادر بیمارستان تزریق شد.

گفتنی است دریافت کنندگان مرحله اول طبق برنامه، نوبت دوم واکسن کرونا را 21روز پس از نوبت اول دریافت خواهند کرد.