تدوين برنامه هاي پيشگيرانه در حوزه ارتقاء ایمنی سواحل

دومين جلسه کمیته ارتقاء ایمنی سواحل با محوريت تدوين برنامه هاي پيشگيرانه و عملياتي در سازمان منطقه آزاد كيش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در دومين جلسه کمیته ارتقاء ایمنی سواحل با ارائه گزارش های آماری و تحلیلی از سوی نمایندگان حوزه های مختلف، استفاده از تمام ظرفیت های موجود و فراهم كردن زیرساخت ها و امکانات لازم برای جلوگیری از وقوع سوانح دریایی مورد بررسی قرار گرفت.

‎جعفر شعبانی مقدم مشاور مدیرعامل و مسئول پیگیری های ویژه سازمان منطقه آزاد كيش، هدف از تشکیل این جلسات را ادای تکلیف این مجموعه به عنوان بخش حاکمیتی جزیره عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص، نقش و وظایف خود را به خوبی ایفا کرده و از این پس نیز باید با جدیت بیشتر مباحث مربوط به امداد و نجات سواحل جزیره را پیگیری کند.

‎وی افزود: در حوزه ایمنی سواحل بايد شرایط مطلوب و ویژه کنونی کیش را که به عنوان جزیره ای خاص با محوریت گردشگری و تفریحي در کشور معرفی شده است به خوبی حفظ کنیم.

‎شعبانی مقدم اظهار داشت: در این راستا باید با بهره گیری از تجارب گذشته با اقدامات موثری در جهت ارتقاء آن از جمله آموزش، آگاه سازی، تبلیغات محیطی، طراحی تابلو های گویا، تاثیرگذار و در خور شأن منطقه آزاد کیش در دستور کار قرار گیرد.

‎وی خاطر نشان كرد: تداوم برگزاري جلسات این کمیته با بهره گیری از خرد جمعی براي تقویت فعالیت های حوزه ایمنی سواحل جزیره کیش و عمل به وظایف،  امری ضروری می باشد.