تجهيز و بروز رسانی سيستم ارتباطي بي‌سيم فوریت‌ های‌ پزشکی 115 كيش

شبكه ارتباطي بي‌سيم مركز مديريت‌بحران بيمارستان‌كيش به شبكه‌كشوري، متصل شد.

به‌گزارش روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان منطقه‌آزاد‌كيش، در راستاي‌ارتقای‌كيفيت عملكرد شبكه بي سيم پايگاه EOC مديريت‌بحران‌در جزيره‌كيش،‌ شبكه ارتباطی بی‌سیم بیمارستان‌کیش علاوه بر ارتباط پيدا كردن با شبكه محلي و استاني، با شبكه بي‌سيم اورژانس‌كشور، مرتبط شد.

بنابر‌این‌گزارش، به منظور ارتباط هرچه بيشتر بيمارستان‌تخصصي و فوق‌تخصصي‌كيش با ساير مراكز‌درماني كشور، به ويژه در زمان‌هاي‌خاص و وقوع بحران، اين مجموعه با خريداري تجهيزات‌مدرن‌ارتباطي از جمله تقويت‌كننده‌هاي‌ديجيتال سيگنال‌راديويي، آنتن ويژه و‌ ساير ملزومات آن و نصب‌ در محل پايگاه فوریت‌های پزشکی 115 بيمارستان، قابليت‌هاي لازم جهت قرار‌گرفتن در مدار‌شبكه بي‌سيم‌كشوري را بدست آورد.

كارگروه بهداشت و درمان مديريت‌بحران جزيره‌كيش، ضمن اخذ مجوز‌هاي لازم از اورژانس‌كشوري و سازمان تنظيم مقررات‌راديويي‌كشور، با كمك كارشناسان‌، شبكه بي‌سيم اين جزيره را در فاز اول با شبكه‌هاي محلي اطراف سپس شبكه‌استاني هرمزگان و در فاز آخر به شبكه ارتباط بي‌سيم كشور متصل كرد.

با راه‌اندازي تجهيزات‌جديد در پايگاه فوریت‌های پزشکی 115 بيمارستان‌كيش و قرار‌گرفتن اين مركز در مدار شبكه‌كشوري ازين پس حتي در مواقعي كه به هردليل سيستم هاي‌ارتباطي در منطقه قطع باشد، ارتباط لازم با كليه مراكز كشور برقرار خواهد ماند.

شايان ذكر است، كارگروه بهداشت و درمان مديريت‌بحران جزيره‌كيش، به منظور آمادگي هرچه بيشتر براي مقابله با هرگونه حادثه غير‌مترقبه، ضمن تقويت زير‌ساخت‌هاي لازم نظير تكميل و بهره‌برداري از پد فرودگاهي بيمارستان و تجهيز سيستم ارتباطي و اطلاع رساني ، دوره هاي هدفمند آموزشي مقابله با بحران از جمله دوره آموزش اطفاء حريق و احياي قلبي ريوي بيماران براي كليه كاركنان مجموعه بيمارستان‌ تخصصي و فوق‌تخصصي‌كيش را توسط اساتید مجرب برگزار کرده است.