با حضور معاون وزير راه و شهرسازي انجام شد؛

بهره برداري از دو شناور جستجو و نجات در جزيره كيش

مراسم بهره برداري و به آب اندازي دو فروند شناور جستجو نجات با حضور "محمد سعيد نژاد" معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در جزير ه كيش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، طي اين مراسم كه در بندرگاه ميرمهناي جزيره كيش و با همراهي "سيد مهدي هاشمي" عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ، "رامين افشاري" معاون عمراني و زيربنايي سازمان و "علي جيرفتي" معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد كيش برگزار شد، دو شناور ساخته شده توسط شركت بوت سرويس ايران كيش با نامهاي ناجي 17 و ناجي 18 فعاليت خود را آغاز كردند.

اين دوشناور با طول 19.5 متر و عرض 5.1 متر با سرعت 45 گره دريايي در آبهاي خليج فارس خدمات خود را ارائه مي دهد.

گفتنی است ناجی 17 و18  با ظرفيت نجات و حمل 16 نفر و 4 خدمه با امكان ارائه خدمات اوليه اورژانس، مجهز به امكانات و تجهيزات پيشرفته امداد پزشكي، مخابراتي، تجسس و نجات و اطفاء حريق بوده و در صورت واژگوني قابليت بازگشت به حالت اوليه را دارد.