برگزاری مانور آموزشی اطفاء حریق برای ملوانان صیادی در کیش

مانور آموزشی اطفاء حریق برای ملوانان لنج های صیادی در بندر میر مهنا جزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش،برگزاری مانور آموزشی مهارت های اطفاء حریق با حضور ملوانان لنج های صیادی دوشنبه هفتم تیر ساعت 10 صبح در بندر میر مهنا کیش برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این مانور؛ آشنایی با شیوه های نوین اطفاء حریق در زمان بروز آتش سوزی، افزایش سطح ایمنی، آگاهی و مهارت های لازم برای مقابله با حوادث های غیر قابل پیش بینی است.