برگزاری ششمین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کیش

با هدف ارائه خدمات مطلوب به گردشگران ششمین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کیش برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ در اين جلسه كه با حضور روسا و نمايندگان كميته هاي مختلف ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي كيش برگزار شد، ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیته ها ٫ كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران نوروزي و راهكارهاي افزايش رضايتمندي مسافران و گردشگران نوروزي كيش مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

آمار ورود وخروج مسافران از مسیرهای هوای ودریایی، نحوه ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی٫ اطلاع رساني ، موضوعات مطرح شده دربخش شكايات و نتایج رسیدگی به آنها ، وضعیت كمپ هاي اسكان چادري ونرخ عرضه مواد غذایی وکالاها از جمله موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح وبررسی شد.

جلسات ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي يك روز در ميان با حضور روسا و نمايندگان كميته هاي مختلف ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي در محل ساختمان مركزي سازمان منطقه آزاد كيش برگزار مي شود.