برگزاری اولين جلسه کمیته مانع زدايي سازمان در سال جديد

اولين جلسه کمیته شناسایی و رفع موانع تولید منطقه آزاد کیش در سال جديد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این کارگروه که از سال گذشته پنجشنبه های هر هفته طبق شعار سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری، جهت بازشناسایی موانع پیش رو در عرصه تولید و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان تشکیل شده بود، صبح پنجشنبه هشتم اردیبهشت، اولين جلسه آن برگزار شد.