برگزاري سمینار آشنایی و تمرین مواجهه با بحران در بيمارستان كيش

مسئولان کمیته خطر، حوادث و بلایا در بیمارستان کیش طی یک تمرین عملیاتی آموزش دیدند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ضمن برگزاري سمينار سه روزه آشنايي و آگاه سازي از فرماندهي بحران براي مسئولين كميته خطر حوادث و بلاياي بيمارستان كيش صبح شنبه 29 ديماه با مشاركت پرسنل بيمارستان برگزار شد.

پس از طراحی سناریوی بحران از سوی  كميته خطر حوادث و بلاياي بيمارستان زير نظر دكتر امير سالاري مدرس اورژانس و مراقبت هاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي تهران، تيم خدمات پيش بيمارستاني، اورژانس و بخش هاي مختلف بيمارستان در اين تمرين عملياتي شرکت داشتند.

در اين تمرين عملياتي پس از وقوع حادثه اي فرضي با شركت تعدادي بيمار نما، كد اعلام بحران زده شد و اطلاع رساني توسط پيامك و تلفن گويا به اركان كميته خطر حوادث و بلاياي انجام گرفت. با حضور يافتن مسئولين مربوطه در مركز مديريت بحران بيمارستان دستور آغاز عمليات داده شد. در اين تمرين كادر فني شامل كارشناسان و كاركنان فوريت هاي پزشكي بيمارستان، اورژانس، پرستاران و پزشكان بخش هاي مختلف، انتظامات و كاركنان واحدهاي اداري و پشتيباني هريك نقش هاي ويژه ايفا كردند.

در آخر نيز جلسه ارزيابي يا هات واش به بررسي و بحث و تبادل نظر در زمينه نقاط ضعف و نقاط قوت تيم بحران بيمارستان برگزار شد.

به گفته امير اميركياني سرپرست بيمارستان كيش با برنامه ريزي انجام شده در اسفند ماه امسال يك تمرين عملياتي ويژه با كمك ساير اركان كميته بحران جزيره اعم از آتش نشاني، نيروي انتظامي، مركز توسعه سلامت و هلال احمر و ساير ارگان هاي مرتبط برگزار مي شود.

لازم به ذکر است برگزاری  حداقل يكبار مانور و تمرين مواجهه با بحران و بلايا از ضرورت هاي استانداردسازي و اعتبار بخشي بيمارستاني است كه بواسطه رعايت غالب سنجه ها در بيمارستان كيش اين بيمارستان تا كنون حائز رتبه درجه يك بيمارستاني در سطح كشور مي باشد.