برقراری مسیر پروازی شیراز-دبی-شیراز شرکت هواپیمایی کیش

خط پروازی شیراز- دبی - شیراز شرکت هواپیمایی کیش برقرار شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای رضایتمندی مسافران و توسعه شبکه بین المللی پروازی مسیر شیراز- دبی- شیراز راه اندازی شد.

شایان ذکر است این مسیر پروازی از 20 خرداد ماه و در روزهای شنبه، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته برقرار است.