رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از جزیره هندورابی؛

با تشکیل کارگروه مشترک توسعه هندورابی تسریع می شود

معصومه ابتکار در بازدید از جزیره هندورابی گفت: با تشکیل کارگروه مشترک اجرای پروژه های هندورابی شتاب می گیرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در سفر به جزیره کیش و در بازدید از جزیره هندورابی گفت: اقدامات زیست محیطی خوبی در جزیره کیش انجام شده است .

وی درخصوص جزیره هندورابی نیز با بیان اینکه کارگروهی مشترک تشکیل می شود افزود: با تشکیل این کارگروه روند اجرای پروژه های هندورابی تسریع می شود.

گفتنی است معاون اول رییس جمهور واعضای هیات دولت سه شنبه یکم دی در آیین گشایش هفدهمین همایش صنایع دریایی میهمان جزیره کیش بودند واز طرح های عمرانی جزیره کیش وروند توسعه جزیره هندورابی بازدید کردند.