بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ازپروژه های شهری

دکتر مونسان از روند توسعه پروژه های شهری کیش دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان شنبه 10 دی با حضور معاونان ومدیران عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش از مراحل احداث پروژه های شهری جزیره بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور درفازدوم پارک شهر که مجموعه ای درحال احداث شامل زمین های ورزشی است، پارک گلستان و پارک هور از روند توسعه این مناطق بازدید کرد.

دکتر مونسان همچنین در بازدید ازسواحل شرقی کیش بر لزوم اتمام پروژه های شهری تا نوروز95 با هدف میزبانی شایسته از گردشگران تاکید کرد.

وی افزود : با توجه به شرایط مناسب آب وهوای کیش درایام نوروز واستقبال خانواده ها از پارک ها وامکاناتی که درسواحل کیش نصب شده است ضرورت دارد سواحل بخش های مختلف کیش مهیای میزبانی وحضور گردشگران وشهروندان شود.