بازدید سر زده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از فرودگاه کیش

دکتر علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه معاونین و مدیران سازمان از فرودگاه بین المللی کیش بازدید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش در این بازدید مدیرعامل سازمان از بخشهای مختلف فرودگاهی از جمله سالن ترانزیت دیدن کرد.مونسان از اهتمام مدیرکل فرودگاه در خدمات رسانی مناسب و دلسوزانه به مسافران قدردانی نمود.

مدیرعامل سازمان ضمن گفتگو با تعدادی از مسافرین، در جریان نحوه خدمت رسانی در فرودگاه کیش قرار گرفت.

مونسان ضمن بازدید از قسمتهای مختلف فرودگاه از زحمات کارکنان هر بخش نیز قدردانی کرد.