بازديد مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از روند آماده سازي جزيره هندورابي، بنادر آفتاب و چيرويه

دكتر انصاري لاري به منظور بررسي وضعيت براي ميزباني از مسافران نوروزي از جزيره هندورابي و بنادر آفتاب و چيرويه ديدن كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در اين بازديد كه تمامي معاونان و جمعي از مديران سازمان منطقه آزاد كيش دكتر انصاري لاري را همراهي كردند مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در خصوص ايجاد امكانات مورد نياز گردشگران و تامين رفاه مسافران نوروزي در بنادر آفتاب و چيرويه دستوراتي صادر و برلزوم توجه به مهيا سازي شرايط مطلوب براي گردشگران تاكيدكرد.

وي همچنين در سفر به جزيره هندورابي در نشستي با سرمايه گذار طرح هاي اقامتي و پذيرايي در اين جزيره در خصوص روند توسعه اين طرح ها، برنامه ريزيهاي انجام شده و نحوه ميزباني از گردشگران به گفت و گو نشست.

گفتني است اين بازديد جمعه ١١ اسفند انجام شد و در هفته هاي گذشته نيز دكتر انصاري لاري و معاونان و مديران سازمان منطقه آزاد كيش در سفر به بندر چارك، امكانات ديگر مبادي ورودي كيش را براي سفر گردشگران نوروزي بررسي كردند.