بازديد رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران به منظور تعامل وهمكاري هاي بيشتر، از بخشهاي مختلف بيمارستان كيش بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش پس از  حضور دكتر عباسعلي كريمي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران طی ماه گذشته در منطقه آزاد کیش، دكتر شهريار نفيسي به همراه معاونين و مديران دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر محمد عباسي رئيس پرديس بين المللي كيش دانشگاه علوم پزشكي تهران، از بخش هاي مختلف بيمارستان كيش بازديد كردند.

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص امکانات و خدمات بیمارستان کیش با بیان اینکه تجهیزات بیمارستانی منطقه آزاد كيش نسبت به ساير بيمارستان هاي هم ظرفيت آن در كشور بي نظير است افزود: اگر چه براي برخي عمل هاي تخصصي و ويژه هنوز امكانات کامل تری نیاز است، تقريبا تمام تجهیزات جهت ارائه خدمات درماني به مراجعه كنندگان در اين مجموعه وجود دارد.

دکتر نفیسی در ادامه گفت: امكانات كاملي كه براي ICU ، CCU ، NICU، عمل هاي جراحي عمومي و تخصصي وجود دارد و حضور دايمي متخصصان در برخي رشته هاي ضروري بيمارستانی، بسيار حايز اهميت و قابل تحسین است.

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت گردشگري سلامت و بويژه گردشگري درماني و توسعه این صنعت برای گسترش بخش هاي بيمارستانی و افزايش طيف مراجعه كنندگان از ساير كشورها و به دنبال آن افزايش امكانات، جذب متخصصين در رشته هاي مختلف را ضروري دانست و با نگاه مثبت طرفين براي افزایش همکاری ها ابراز اميدواري كرد.

گفتنی است بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش با داشتن 64 تخت بستري فعال، تنها مركز ارائه دهنده خدمات درماني تخصصي در اين جزيره مي باشد.