انجام برخی پروازهای هواپیمایی کیش در روز 12 بهمن از ترمینال دو فرودگاه مهرآباد

برخی از پروازهای شرکت کیش ایر 12 بهمن از ترمینال دو فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به برگزاری مراسم سالروز تاریخی ورود امام خمینی (ره ) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر در ترمینال یک فرودگاه مهرآباد، برخی پروازهای شرکت هواپیمایی کیش  از ترمینال 2  فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

شایان ذکر است این محدودیت شامل پروازهایی است که در جدول ذیل اعلام شده است و سایر پروازهای روز پنجشنبه 12 بهمن از ترمینال یک فرودگاه مهر آباد انجام می شود.

شماره پرواز

مسیر پروازی

ساعت حرکت

7105

تهران – آبادان

08:15

7053

تهران – کیش

12:45

7055

تهران – کیش

06:20

7125

تهران – کیش

10:10

7169

تهران – مشهد

13:15

7085

تهران – یزد

05:25

7129

تهران – کیش

09:00

7027

تهران – کیش

16:15