انتصاب سرپرست جدید پردیس بین الملل دانشگاه شریف کیش

با حکم رسول جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف و رئیس هیئت امنای پردیس بین الملل شریف کیش، "علی رضا یوسفی" به عنوان سرپرست جدید پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم صادر شده از سوی رسول جلیلی کیش خطاب به علی رضا یوسفی آمده است: با عنایت به تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پردیس بین الملل شریف کیش منصوب می شوید. رجاء واثق دارد که با توکل به خداوند سبحان و برنامه ریزی مناسب، تعالی علمی و فرهنگی آن پردیس را شاهد باشیم.