انتصاب سرپرست جدید مدیریت امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش

طی حکمی از سوی محمدرضا لواسانی، سرپرست مدیریت امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا لواسانی طی حکمی منصور ملانوری را به عنوان سرپرست مدیریت امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

در حکم صادر شده از سوی محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به منصور ملانوری آمده است:

با استعانت از خدای متعال و نظر به تخصص، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت عمرانی و زیربنایی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب می شوید.

انتظار می رود با تلاش، کوشش و بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، نظارت و پیگیری شایسته به منظور ایجاد بهره برداری و ساماندهی مناسب در زمینه های زیرساختی و زیربنایی منطقه از جمله آب و برق که در سطح رفاه معیشتی هموطنان عزیزمان بسیار حائز اهمیت می باشد را داشته و در این زمینه شاهد تحولات چشمگیری در منطقه باشیم.

امید است با سرلوحه قرار دادن فرامین رهبر گرانقدرمان در جهت تولید و پشتیبانی و مانع زدایی بکوشیم تا موجبات خوشنودی خداوند متعال و رضایتمندی مردم عزیز کشورمان فراهم گردد.

گفتنی است از همکاری حسن قلی نژاد در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.