انتصاب سرپرست جدید اداره بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش طی حکمی سرپرست جدید مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی ابراهیم میرزایی گودرزی را به عنوان سرپرست جدید مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات این سازمان منصوب کرد و از خدمات امیر ترکاشوند در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.