انتصاب جدید در حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در راستای استفاده از ظرفیت ساکنان این منطقه؛ طی حکمی مصطفی شیروانی را به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه گذاری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم صادر شده از سوی محمدرضا لواسانی خطاب به مصطفی شیروانی آمده است:

با استعانت از خدای متعال و نظر به تخصص، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت اقتصادی و  سرمایه گذاری سازمان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه گذاری منصوب می شوید.

امید است با سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و تحقق برنامه های ریاست محترم جمهوری مبنی بر ارتقاء سطح "تولید و رفع موانع موجود" تمامی همت خویش را در این منطقه از کشور اسلامی با استفاده از ظرفیت های موجود مصروف داشته و با عملکرد خود موجبات خوشنودی خداوند متعال و رضایتمندی مردم عزیزمان را فراهم آورید.