انتشار فراخوان جذب پیمانکار برگزاری نمایشگاه بهارانه 1402 در کیش

معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش جهت برگزاری نمایشگاه بهارانه 1402 طی فراخوانی از پیمانکاران و فعالان برگزاری رویداد، دعوت به همکاری کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به منظور برگزاری نمایشگاه بهارانه 1402 از تمام فعالان برگزاری رویداد و پیمانکاران دارای تجربه در حوزه برگزاری نمایشگاه دعوت به همکاری کرد.

متقاضیان می توانند طرح اجرایی و برنامه های خود را برای برگزاری این نمایشگاه در محوطه باغ راه، حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه 15 اسفند به مدیریت بازاریابی معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ارسال کنند.

گفتنی است طرح های ارائه شده توسط شورای ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد و روز سه شنبه 16 اسفند مجری نمایشگاه معرفی خواهد شد.