افزایش 6 درصدی پرواز و 15 درصدی مسافران کیش در ده ماه نخست سال 95

تعداد پروازهای های داخلی فرودگاه بین المللی کیش در ده ماه نخست سال در مقایسه با سال گذشته 6 درصد و تعداد مسافران داخلی هوایی 15 در صد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرودگاه بین المللی کیش در ده ماه نخست سال 95 میزبان تعداد 9 هزار و 136 پرواز ورودی  و تعداد 9 هزار و 140 پرواز خروجی بوده است که این آمار در مقایسه با سال گذشته 6 درصد افزایش را نشان می دهد.

در همین مدت تعداد 1 میلیون و 161 هزار و 127هزار نفر در پرواز داخلی به جزیره ورود و تعداد 1 میلیون و 147 هزار و 795 مسافر از جزیره خارج شدند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

همچنین، در همین مدت در مجموع تعداد 1 هزار و 129 پرواز خارجی به جزیره کیش نشست و برخاست و تعداد 41 هزار و 495 مسافر خارجی در  کیش تردد داشته ند.

لازم به ذکر است، فرودگاه بین المللی جزیره کیش پس از فرودگاههای مهرآباد، مشهد و امام خمینی (ره) پر ترافیک ترین فرودگاه کشور است.