استقبال گردشگران نوروزي از جزيره كيش؛

افزايش 33 درصدي گردشگران در نخستين روز جشنواره نوروزي كيش

ميزان ورود گردشگران در نخستين روز جشنواره نوروزي به جزيره كيش نسبت به روز مشابه در سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، گردشگران نوروزي كيش در نخستين روز جشنواره نوروزي در روز سه شنبه 26 اسفند ، با افزايش 33 درصدي نسبت به روز مشابه در سال 1392 به بيش از 10 هزار گردشگر رسيده است.

همچنين تعداد پروازهاي ورودي به جزيره كيش نيز در اين روز نسبت به سال گذشته با 17 درصد افزايش به 81 پرواز رسيده است.

پيش بيني مي شود با توجه به عدم افزايش هزينه بليت و عوارض در مسيرهاي دريايي و اجراي سياستهاي هماهنگ در كنترل قيمت خدمات گردشگري آمار ورودي گردشگران نوروزي نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته باشد.