استقبال گردشگران نوروزي از جزيره كيش؛

افزايش 10 درصدي گردشگران در شش روز نخست جشنواره نوروزي كيش

ميزان ورود گردشگران در شش روز نخست جشنواره نوروزي به جزيره كيش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در حدود 10 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، گردشگران نوروزي كيش در بازه زماني 25 اسفند الي اول فروردين، با افزايش 10 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 1392 به بيش از 96 هزار گردشگر رسيده است.

همچنين تعداد پروازهاي ورودي به جزيره كيش نيز در اين روز نسبت به سال گذشته با 10 درصد افزايش به 541 پرواز رسيده است.

همچنين ميزان خودروهاي ورودي به جزيره كيش در همين بازه زماني با بيش از 23 درصد افزايش به چهار هزار و 773 خودرو رسيده است.

پيش بيني مي شود با توجه به عدم افزايش هزينه بليت و عوارض در مسيرهاي دريايي و اجراي سياستهاي هماهنگ در كنترل قيمت خدمات گردشگري آمار ورودي گردشگران نوروزي نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته باشد.